Forklaring om priser
Priser gjelder per pakke (kolli).
Antall kolli justeres ved fakturering når riktig antall er kjent etter pakking av bestillingen.

Mål for standard bedriftspakker er 120 x 60 x 60 cm.
Maks. lengde for bedriftspakke er 240 cm
Lengde + omkrets må ikke være større enn 360 cm
Bedriftspakker større enn standard mål vil får et håndteringstillegg på kr. 90,-.

Bedriftspakke – standard fraktmetode

Dersom det ikke er noen på adressen som kan ta imot sendingen, blir den levert på nærmeste postkontor/post i butikk og må hentes der. Du må oppgi sendingsnummer for å kunne få sendingen utlevert.
Pris: 0-35 kg – kr. 145 per pakke til adresser i hele Norge

Les mer hos BRING

Hente selv

Bestilte produkter kan hentes på hentepunkt hos BK Logistikk, Nordre Fokserød, 13, 3241 Sandefjord
Tidsrom:  08.00 – 16.00
Pris: kr. 40,-

Servicepakke

Hentes på nærmeste postkontor/post i butikk
Pris: 0-35 kg – kr. 145 per pakke til adresser i hele Norge

Les mer hos BRING

Bedriftspakke – forenklet utlevering

Leveres på oppgitt adresse
I henhold til avtale med avsender, setter sjåfør igjen varen på gateplan dersom det ikke er noen på adressen som kan ta imot sendingen, sjåføren signerer for at varen er levert og sikrer dermed sporbarhet på sendingen. Tjenesten innebærer at kunde aksepterer den risiko som medfølger i forhold til ansvarsforhold, og fraskriver seg rett til erstatning ved skade og manko. Ikke alle adresser i Norge er egnet for å hensette varer.
Det kan være lurt å plassere en melding lett synlig med opplysninger om hvor/hvorledes pakken skal plasseres og kanskje noe som kan beskytte pakken mot nedbør dersom den plasseres utendørs.
Pris: 0-35 kg – kr. 145 per pakke til adresser i hele Norge

Les mer hos BRING

Hjemlevering

Leveres på døren mellom kl. 17.00 -21.00
Dersom det ikke er noen på adressen som kan ta imot sendingen, blir den levert på nærmeste postkontor/post i butikk og må hentes der. Du må oppgi sendingsnummer for å kunne få sendingen utlevert.

Pris: 0-35 kg – kr. 145 per pakke til adresser i hele Norge

Les mer hos BRING

Bedriftspakke – Ekspress over natten

Leveres på døren før kl. 09.00 i sentrale områder. Andre områder før kl. 16.00.
Priseksempler: – 1 kartong med 25 stk. lærebøker, 13,5 kg. – Kristiansand kr. 482,-, Stavanger, Bergen, Trondheim kr. 745,-, Tromsø kr. 1 385,-.
Prisene kan variere noe lokalt. Tjenesten kan ikke leveres til alle postnummer.

Les mer hos BRING

Stykkgods
Kolli over 35 kg eller kolli med stort volum ( lengde + omkrets mer enn 360 cm) sendes som stykkgods.
Eksempler på pris etter postnummer, se tabell under.