Gratis presentasjoner – PowerPoint – norsk, polsk, engelsk

Det kan ta mer enn et minutt å laste ned utvidet presentasjon.

Presentasjonene er utarbeidet i to utgaver. En presentasjon kalles obligatorisk og må vises på alle kurs. Årsaken til dette er at eksamensoppgavene i ordningen bygger på presentasjonen. Denne presentasjonen inneholder 87 lysbilder. 75 lysbilder er utarbeidet av Norsk brannvernforening (i noen av disse lysbildene har EH Produkter satt inn egne bilder men tekstene er beholdt). 12 lysbilder av viktig stoff er laget og lagt til av EH Produkter. Alle lysbildene er sortert etter rekkefølgen på stoffet i læreboken og har et tall i øvre venstre hjørne. Dette tallet forteller hvilken side i læreboken lysbildet hører til. Denne sidehenvisningen gjør det lettere for kursdeltagerne å følge med i læreboken og være på riktig sted hele tiden.

En presentasjon kalles utvidet presentasjon. Denne presentasjonen inneholder 242 lysbilder. I denne presentasjonen er det tatt med mye stoff fra vår lærebok, bilder og utsnitt av en del tekst. De obligatoriske lysbildene ligger også inne i denne presentasjonen der de passer inn i rekkefølgen i forhold til rekkefølgen på stoffet i læreboken. De obligatoriske lysbildene er merket med MÅ VISES slik at man da lett ser hvilke lysbilder man ikke kan slette eller hoppe over. Vi anbefaler instruktørene om å laste ned en arbeidskopi hvor man kan tilpasse/slette de lysbildene som ikke er merket må vises.

Prosjektstyret for varme arbeider har bekreftet at presentasjonene som kan lastes ned her oppfyller Prosjektstyrets krav til visning av obligatorisk lysbilder.

PowerPoint – norsk, polsk, engelsk

Ny sikkerhetsforskrift ved utførelse av varme arbeider

Ny arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider