• Alle priser vises eks. mva.
  • Mva. og frakt kommer i tillegg.
  • Iht. lov om merverdiavgift er salg av bøker til sluttbruker fritatt for merverdiavgift.
  • Faktura er eneste betalingsalternativ.
  • Fakturaer har forfall 30 dager.
  • Bestilte produkter kontrolleres straks ved mottak.
  • Reklamasjoner sendes på e-post senest 7 dager etter at varen er mottatt.